System wag

W dniu 6 września 2013 r. zostaje na stronie wdrożony oraz aktywowany system oceny ogłoszeń. 
System ten został zaprojektowany i stworzony w taki sposób aby po dodaniu przez Państwa ogłoszenia, było ono automatycznie oceniane. Odpowiednia liczba punktów zostanie przypisana do każdego konta, które już istnieje oraz każdorazowo do kont nowozakładanych.

Liczba punktów nie będzie wyświetlana na stronie.
 
System ocen zostaje wprowadzony w celu wyróżnienia profili, których właściciele wypełnili formularze zgłoszeniowe w sposób najbardziej dokładny. Tym samym wyłączamy w kategoriach wyświetlanie profili z kolejności ich zakładania, a włączamy system ocen, który po przypisaniu punktów będzie wyświetlał ogłoszenie na odpowiednim miejscu.
 
Zachęcamy wszystkich użytkowników portalu do przejrzenia swoich profili oraz uzupełnienia ich o dodatkowe informacje, które mogą przełożyć się na uzyskanie lepszej oceny, a co za tym idzie na osiągnięcie wyższej pozycji w kategoriach.

Ogólne zasady przyznawania punktów:
 
1. Nie przyznajemy punktów za wykształcenie. 
2. Przyznajemy punkty za ukończone kursy i szkolenia.
3. Przyznajemy punkty za jak najpełniejsze i wyczerpujące wypełnienie formularzy.
4. Przyznajemy punkty za potwierdzoną weryfikację tożsamości (w postaci zweryfikowania danych z dokumentem tożsamości, zweryfikowanie numeru telefonu etc.).
5. Dodatkowo nasi pracownicy przyznają małą liczbę punktów za wypełnienie formularzy w sposób poprawny gramatycznie i stylistycznie.
 
Zachęcamy Państwa do przejrzenia swoich profili oraz uzupełnienie ich o jak największą liczbę informacji oraz do wyeliminowania wszystkich błędów językowych i gramatycznych, gdyż wpływają one nie tylko na liczbę uzyskanych punktów ale także na ocenę Państwa profilu przez osoby szukające pracowników.
 
Jednocześnie możliwe jest okresowe zwiększenie liczby przyznanych punktów, a tym samym wyświetlanie ogłoszenia wyżej w kategorii. Szczegóły opisujemy na stronie dotyczącej zakupu kredytów.