Edycja danych

W celu dokonania zmiany danych/ edycji formularzy/ dodania lub usunięcia kategorii musisz być zalogowany na stronie Portalu. Do logowania potrzebne są adres e-mail oraz hasło podane podczas rejestracji.
 
 
Wygląd ekranu logowania

Po zalogowaniu przejdź do opcji Moje Konto w górnym menu, a następnie wybierz właściwy przycisk Szukam pracy/ Szukam pracownika.
Wybierając odpowiedni formularz dokonaj zmiany do wprowadzonych wcześniej danych. Całość ZAPISZ w ostatnim kroku (ilość kroków zależna jest od ilości wybranych kategorii, krok ostatni pozwala na zapisanie wprowadzonych zmian).
 
Jeśli chcą Państwo zmienić swoje dane adresowe (podawane tylko do wiadomości pracowników Portalu) należy wypełnić / zmienić zawartość odpowiednich pól w kroku pierwszym ("Informacje ogólne"). Całość należy zapisać w ostatnim kroku.
 
Jeśli chcą Państwo dokonać edycji ogłoszenia w zaznaczonych wcześniej kategoriach, należy przejść do odpowiedniego formularza wybierając właściwą liczbę kroku w górnej części strony, następnie dokonać zmiany. Całość należy zapisać w ostatnim kroku. 
 
Jeżeli chcą Państwo dodać/ usunąć kategorie należy dokonać takiej zmiany poprzez wybranie właściwego przycisku Szukam pracy/ Szukam pracownika, a następnie zaznaczyć i wypełnić zaznaczony formularz, bądź usunąć zaznaczoną kategorię. Całość należy zapisać w ostatnim kroku.
 
Aby dodać referencje należy wybrać przycisk Moje referencje, a następnie wypełnić formularz referencji przypisany do wybranych wcześniej kategorii. Szczegółowy opis dotyczący wypełniania formularza znajdziecie Państwo w dziale pomocy w zakładce Referencje.
 
Dokonane zmiany wymagają akceptacji pracownika Portalu.