Klub malucha

 
Dzieci wymagają troskliwej opieki i pielęgnacji w  czasie nieobecności rodziców. To zajęcie niebywale delikatne i odpowiedzialne i z pewnością nie chodzi tylko o zaspokajanie podstawowych potrzeb.

Osobowość człowieka kształtuje się i rozwija od wczesnego dzieciństwa. To czas, w którym dziecko doznaje pierwszych przeżyć emocjonalnych, dokonuje pierwszych spostrzeżeń, obserwacji, gromadzi doświadczenia. Proces wychowania wraz z podstawową potrzebą komunikacji nabiera szczególnego znaczenia.

Kluby Malucha zapewniają dzieciom nie tylko opiekę, to program edukacji, realizowany jako proces stopniowego i systematycznego wprowadzania dziecka w świat, to budowanie postaw i właściwych relacji poprzez kontakt z rówieśnikami, to budzenie wiary we własne możliwości i odkrywanie zdolności. Zajęcia manualne, ruchowe i intelektualne w formie dobrej zabawy, to dobry początek na wykonanie tak ważnego zadania, jakim jest przygotowanie człowieka na dobre przeżycie własnego życia.